Lista usług

Terapie rozwijające dla najmłodszych

Na potrzeby i problemy rozwojowe dzieci, nasza specjalistka Danuta Meller patrzy z perspektywy pedagoga specjalnego. Zdaje sobie sprawę, że nauka czasami sprawia dzieciom dużo trudności, dlatego w pedagogicznym podejściu terapeutycznym stawia na metody aktywizujące dziecko, by w pełni wykorzystać jego potencjał. Stara się, aby pobudzały wszystkie zmysły, były ciekawe, motywowały dziecko do pracy, ale przede wszystkim były oparte na zabawie.

Dla dzieci mających problem z koordynacją ruchową, z koncentracją oraz z nieśmiałością polecamy zajęcia muzyczne z elementami choreoterapii. Bardzo ciekawe będą również zajęcia z arteterapii, bajkoterapii oraz sensoplastyki, które rozbudzą w dziecku kreatywność i sprawią, że dziecko podniesie własna samoocenę.

Podczas zajęć z terapii pedagogicznej będziemy rozwijać funkcje poznawcze, komunikacyjne, koordynację wzrokowo-ruchową, a także percepcję słuchową. Wprowadzimy terapię ręki oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Jeśli zależy Państwu na prawidłowym rozwoju fizycznym dziecka, w tym na jego poczuciu  świadomości ciała, dobrej orientacji w przestrzeni czy poprawnej koncentracji i współpracy z innymi dziećmi polecam zajęcia z Ruchu Rozwijającego Sherborne.

Zapraszamy do kontaktu i zapisów na zajęcia:

-Muzyczne z elementami choreoterapii

– zajęcia z arteterapii, które połączone będą z bajkoterapią

-sensoplastyki

– terapię pedagogiczną rozwijającą wszystkie sfery rozwojowe dziecka dostosowane do jego potrzeb

-terapię ręki z ćwiczeniami grafomotoryki

– zajęcia ruchowe wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego  W. Sherborne.

powrót