Dyrektor ds medycznych V-Med Clinic - dr n. med.

Piotr Poniewierski

Dyrektor ds medycznych V-Med Clinic - dr n. med.  - Piotr Poniewierski

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Fizjoterapeuta specjalizujący się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta czaszkowo- krzyżowy, terapeuta ręki, manager zakładu opieki leczniczej.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej na Wyższej Uczelni Uni-Terra. Absolwent fizjoterapii UMP oraz studiów podyplomowych z zarządzania podmiotami leczniczymi WSB.

Jego obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta medycyna pediatryczna z uwzględnieniem rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu w oparciu o terapię sensoryczną.

Swoją pracę naukową poświęca osobą z zaburzeniami neurorozwojowymi ze spektrum autyzmu. Autor wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych związanych z tematyką autyzmu. Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi o szerokim spektrum złożoności choroby, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce, ale również za granicą.