psycholog

mgr Julia Łukasiewicz

psycholog - mgr Julia Łukasiewicz

Psycholog, psychoedukator oraz absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W życiu osobistym, jak i zawodowym stawia na rozwój i kształcenie się w różnych obszarach. Bierze udział w kursach i szkoleniach, które pozwalają jej poszerzać umiejętności i wiedzę, m.in. kurs dotyczący diagnozy i konceptualizacji w terapii poznawczo-behawioralnej. W V-Med Clinic prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Psycholog, psychoedukator oraz absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W życiu osobistym, jak i zawodowym stawia na rozwój i kształcenie się w różnych obszarach. Bierze udział w kursach i szkoleniach, które pozwalają jej poszerzać umiejętności i wiedzę, m.in. kurs dotyczący diagnozy i konceptualizacji w
terapii poznawczo-behawioralnej. W kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest dla niej przede wszystkim otwarta, bezpieczna i empatyczna relacja, która pozwoli na uważne przyglądanie się emocjom oraz doświadczeniom, które towarzyszą w życiu. Szanując autonomię drugiej osoby poprzez współpracę z nią, stara się identyfikować obszary występujących trudności, pomaga w ich zrozumieniu oraz określeniu celów, do których będzie się następnie dążyło we wspólnej pracy. Świadomość indywidualności i niepowtarzalności każdego człowieka pozwala podchodzić w pracy do każdego w sposób indywidualny oraz dopasowany do potrzeb. Szczególnie bliskie są dla niej tematy w obszarze emocji, samowspółczucia, poczucia własnej wartości, lęku i stresu. W V-Med Clinic prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.