terapeutka SI, pedagożka, terapeutka TUS

mgr Danuta Meller

terapeutka SI, pedagożka, terapeutka TUS - mgr Danuta Meller

Zajęcia prowadzone przez Panią Marzenę to wszechstronna oferta terapeutyczna, która wspiera rozwój dzieci na wielu płaszczyznach. W ramach zajęć muzycznych z elementami choreoterapii dzieci mają możliwość rozwijania swojej ekspresji poprzez ruch i muzykę. Zajęcia z arteterapii połączone z bajkoterapią oferują twórcze podejście do pracy z dziećmi, gdzie poprzez sztukę i opowieści rozwijają swoje umiejętności emocjonalne i społeczne.

Zajęcia prowadzone przez Panią Danutę Meller:

  • Muzyczne z elementami choreoterapii
  • zajęcia z arteterapii, które połączone będą z bajkoterapią
  • sensoplastyki
  • terapię pedagogiczną rozwijającą wszystkie sfery rozwojowe dziecka dostosowane do jego potrzeb
  • terapię ręki z ćwiczeniami grafomotoryki
  • zajęcia ruchowe wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego  W. Sherborne.