psycholożka

mgr Anna Zdun

psycholożka - mgr Anna Zdun

Magister psychologii specjalizujący się w pomocy oraz wsparciu psychologicznym. Ukończyła 5 letnie studia na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne. Nieustannie rozwija się poprzez realizowanie kursów i szkoleń dla psychologów. Ukończyła szkolenie z pomocy dla osób chorych na depresję oraz szkolenie z interwencji kryzysowej. 

Jest osobą wysoce empatyczną, wrażliwą na potrzeby innych osób. W swojej pracy stara się jak najlepiej zrozumieć drugą osobę – jej potrzeby, oczekiwania oraz wykazywane trudności. Aktywnie słucha i zachęca do wspólnej rozmowy, ale nie zmusza i nie wymusza kontaktu. Ważne jest dla niej, aby podczas wspólnej pracy na spotkaniu określić istotę problemu oraz cele, do których wraz z pacjentem będzie dążyć. Równie istotne jest dla niej stworzenie bezpiecznej atmosfery wzajemnego zaufania. Pomaga osobom w różnych momentach życia, takich jak rozwód, kryzys egzystencjalny, doświadczanie lęku, smutku, straty, problemów w relacjach rodzinnych i partnerskich, czy też depresji. Do każdej osoby podchodzi indywidualnie, tak aby czuła się zrozumiana i zaopiekowana podczas sesji w gabinecie.

Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych. Współpracuje zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami, którzy zmagają się z różnymi problemami, które dotyczą m.in.: problemów wychowawczych, smutku, lęku separacyjnego, relacji, śmierci, samooceny, problemów alkoholowych w rodzinie i depresji. W każdym z tych przypadków podchodzi indywidualnie, jest wsparciem oraz wspólnie z rodzicami i uczniem szuka najlepszego rozwiązania. Współpracuje również z poradnia psychologiczno – pedagogiczną. Prowadzi również zajęcia grupowe i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W V-Med Clinic prowadzi: terapię indywidualną dla dorosłych, terapię online, terapię dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Przyjmuje dzieci od wieku przedszkolnego – 3 r.ż.