neurologopedka

mgr Anna Urbańska

neurologopedka - mgr Anna Urbańska

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta SI, oligofrenopedagog. Ukończyła logopedie ze specjalnością z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podyplomowo studiowała oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej wydane przez PSTIS.

Brała udział w licznych szkoleniach i kursach m.in.:

 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt,
 • Oddychanie,
 • kurs masażu Shantala,
 • Makaton I stopień,
 • Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej,
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne,
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego, Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym,
 • Pomoc dziecku z rozszczepem wargi i/lub podniebienia we wczesnych miesiącach życia,
 • Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt,
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt,
 • Terapia miofunkcjonalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy,
 • MFT 9-99 sTars – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel,
 • Elastyczny taiping w pediatrii podejście Esther de Ru,
 • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna podejście praktyczne,
 • Terapia karmienia – praktyczne wskazówki,
 • Szkolenie modułowe MFS,
 • Afazja – terapia dzieci z zaburzeniami mowy,
 • II stopniowe szkolenie behawioralne,
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ,
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • TUS Trening Umiejętności Społecznych i wiele innych.

W centrum prowadzi diagnozy i terapie neurologopedyczne i logopedyczne. Specjalizuje się w diagnozie, rehabilitacji niemowląt i małych dzieci.  Doświadczenie w zawodzie zdobyła w placówkach