Aktualności

Projekt z udziałem V-Med Clinic oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu!

Bardzo miło nam poinformować o projekcie, w którym bierzemy udział w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy udziale Rekord Mobile.

Projekt ,,Diagnoza dostępności sensorycznej i środowiskowej w wybranych instytucjach.” ma charakter badawczo-rozwojowy.

Celem projektu jest opracowanie standardów dostępności sensorycznej i środowiskowej obiektów publicznych.

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu przeprowadzamy audyty budynków użyteczności publicznej pod kątem osób z niepełnosprawnościami oraz ewaluacje raportów z audytów.

powrót